Chinese product- en verpakkingseisen 

Voordat u uw producten naar China laat vervoeren, moet u ervoor zorgen dat uw producten aan alle verplichtingen voldoen. Dit kunnen zowel eisen aan uw product zelf zijn, als eisen aan de verpakking en etikettering van uw product. Voldoen uw producten niet aan de Chinese eisen? Dan mogen zij niet in China op de markt gebracht worden.

Waar moet uw product aan voldoen?

Als u een product naar China exporteert, moet het aan verschillende eisen voldoen.

Enkele belangrijke zijn:

  • de Chinese normen, ook wel ‘GB standards’ genoemd;
  • het CCC-certificaat.

Uw product moet aan de vereiste normen voldoen én het juiste certificaat hebben.

Chinese normen

Verschillende producten moeten verplicht voldoen aan de Chinese normen (GB standards).