Regel de juiste documenten en formaliteiten voor export van uw product

Voldoet uw product aan alle eisen? Dan moet u voor de export ook nog een aantal documenten en formaliteiten regelen. Denk hierbij aan de douaneaangifte of een bepaald certificaat. Afhankelijk van uw product regelt u zaken bij Nederlandse of Chinese instanties.

Exportregels China: wat regelt u in Nederland?

U heeft uw voorwerk gedaan en uw product voldoet aan de eisen van de Chinese markt. Hoe zorgt u ervoor dat uw product daar ook daadwerkelijk terechtkomt? Hieronder vertellen we u meer over de belangrijkste zaken die u in Nederland moet regelen.

Denk aan de uitvoeraangifte

Als u goederen die op de gemeenschappelijke Europese markt zijn gebracht of in Europa zijn gemaakt, wilt exporteren naar China, moet u hiervan aangifte doen bij de Nederlandse douane. Dit heet de ‘uitvoeraangifte’ of exportaangifte (EX-A). Zorg ervoor dat u dit op tijd doet. U moet namelijk eerst toestemming van de Douane krijgen voordat u goederen mag uitvoeren. 

Waarom moet u uitvoeraangifte doen?

Met een uitvoeraangifte bewijst u dat u voldoet aan de handelsverplichtingen die Nederland in Europees of internationaal verband is aangegaan.

Welke exportdocumenten vraagt u aan in Nederland?

Exportdocumenten zijn een breed begrip. Veel documenten zijn niet verplicht, maar wel sterk aan te raden. Het kan ook zijn dat uw klant erom vraagt. De documenten die u nodig heeft, hangen vaak af van uw situatie en het soort producten dat u levert.

Hieronder lichten wij enkele belangrijke exportdocumenten toe die u in Nederland aanvraagt. Met deze documenten kunt u – of uw klant – aantonen dat goederen een bepaalde herkomst hebben.

Certificaat van oorsprong: duidelijkheid bij handelspolitiek

Met een certificaat van oorsprong kunt u aantonen uit welk land uw product komt. U bewijst hiermee ook dat uw product niet afkomstig is uit een niet-preferentieel oorsprongsland.

Geen oorsprongsdocument voor uw product?

Kunt u de oorsprong niet aantonen? Dan kunt u geen gebruik maken van een eventuele preferentiële oorsprong. In dat geval geldt het zwaarste importtarief. Dit kan betekenen dat de invoerbelastingen hoger uitvallen. In het uiterste geval kan het zijn dat uw producten China niet in mogen.

ATA-carnet bij tijdelijke invoer

Voor tijdelijke invoer van goederen in China kunt u een ATA-carnet gebruiken. Met dit internationale douanedocument heeft u minder kosten en doorloopt u eenvoudiger douaneprocedures. 

U gebruikt het carnet bij tijdelijke in- en uitvoer van bijvoorbeeld:

  • monsters en reclamemateriaal;
  • tentoonstellingsmateriaal;
  • gereedschappen voor het verrichten van onderhoud, reparatie en service;
  • foto-, video- en filmmateriaal, muziekinstrumenten, toneel- en theaterattributen.

Waarvoor u het ATA-carnet precies kunt gebruiken, verschilt per land. In China mag u het ATA-carnet wel gebruiken voor tentoonstellingsmateriaal, beroepsmateriaal, handelsmonsters en doorvoer, maar niet voor postverkeer.

Productcertificaten

Afhankelijk van uw product heeft u soms een productcertificaat nodig om naar China te kunnen exporteren. Hiermee kan de Chinese douane controleren of uw product aan de eisen voldoet. Sommige van deze certificaten vraagt u aan bij Nederlandse instanties. Bij welke instantie u moet zijn leest u op de pagina Producteisen in China.

Levering & Incoterms: kies de juiste voorwaarden

Incoterms zijn gestandaardiseerde leveringsvoorwaarden die kunnen worden toegevoegd aan het koopcontract tussen u en de kopende partij. Het zijn afspraken over het transport, de verzekering en de plaats van levering van de goederen. Incoterms zelf zijn geen wetgeving. Maar door een referentie naar de Incoterms toe te voegen aan het koopcontract worden de Incoterms-afspraken wel juridisch bindend.

Meer informatie over Incoterms

De Incoterms worden opgesteld en bijgewerkt door de International Chamber of Commerce. Welke Incoterm het beste bij uw situatie past, hangt onder meer af van de gekozen transportvorm en de gewenste verplichtingen. Het is verstandig om u hierover te laten adviseren.