Digitalisering

Net als de rest van de wereld, digitaliseert ook China in rap tempo. Volgens McKinsey is China zelfs ’s werelds snelst digitaliserende economie. Volgens hen zijn er zes ‘megatrends’ gaande in China op het gebied van digitalisering.

Zes trends op het gebied van digitalisering

  1. Retail innoveert snel, met een steeds grotere rol voor omnichannel retail, de on-demand economie, content-based e-commerce via sociale media en flexibele supply chains. 
  2. Deelmobiliteit is al sterk ontwikkeld in China en de verwachting is dat dit doorzet. Elektrische auto’s, slimme voertuigen en zelfrijdende auto’s spelen een rol van toenemend belang hierin. Hiervoor is innovatie in software hard nodig. Er liggen ook kansen in de ontwikkeling van vehicle-to-vehicle en vehicle-to-infrastructure technologie. 
  3. Virtuele dienstverlening is daarnaast een groeiende trend in China. Bijvoorbeeld in zorg en onderwijs. AI speelt hierin een rol. Bijvoorbeeld bij het aanbieden van gepersonaliseerde diensten, gebaseerd op individuele leerpatronen van kinderen. 
  4. Ook op sociaal front digitaliseert China. Steeds meer van het sociale leven vindt online plaats. Online-to-offline is een trend: online sociale interacties gaan over in fysieke offline meet-ups, evenementen en gemeenschappen. 
  5. Supply chains digitaliseren in China. Denk bijvoorbeeld aan voorraadbeheer op basis van blockchain en digitaal aangestuurde productie. Digitaal ondersteunde supply chains kunnen een belangrijke rol spelen in het transparanter en duurzamer maken van ketens.
  6. En tot slot digitaliseren Chinese steden: er zijn 500 smart cities in China. Zo moet AI in Shenzhen autogebruik verminderen en toegang tot de publieke ruimte verbeteren. 
modernisering - high-tech
digitalisering2

Kansen in digitalisering voor Nederlandse ondernemers

Al deze ontwikkelingen vragen slimme (software)-oplossingen. Dit biedt kansen voor ondernemers. Ook de kleinere. Zo krijgen creatieve en innovatieve startups een kans op de Chinese markt.

Laat je adviseren door onze experts

De NBSO’s staan voor u klaar in de regio’s waar veel kansen zijn maar geen ambassade of consulaat generaal is. De Netherlands Business Support Offices zijn dan uw partner bij het zakendoen in China. Zij hebben een breed netwerk binnen de regio en helpen u op weg. Het economisch netwerk in China staat voor u klaar.

Xavier van de Par
Chief Representative NBSO | Chengdu

Contact opnemen Ontdek de mogelijkheden