In september gaat Nederland Distributieland (NDL) en het Havenbedrijf Rotterdam naar de jaarlijkse China International Logistics Fair (CILF). Een mooi moment om eens te kijken hoe de samenwerking tussen Nederland en China ervoor staat op het gebied van logistiek én waar kansen voor Nederlandse ondernemers in de logistieke sector liggen voor de toekomst. 

We spreken met Jasper Eggebeen van Nederland Distributieland. NDL is een publiek-private non-profit die Nederland in het buitenland promoot als logistieke hub van Europa.

Samenwerking tussen Nederland en China is tweerichtingsverkeer

Volgens Jasper is China een interessant land voor de Nederlandse logistieke sector vanwege de status van China als fabriek van de wereld, maar ook vanwege waardevolle kennisuitwisseling. 

“Enerzijds is China een enorm productieland. Het is de origin of supply chain van veel producten. Toegang tot de Chinese markt betekent toegang tot grote hoeveelheden ladingen. Ook kunnen we China helpen met het professionaliseren van hun ketens,” legt Jasper uit. 

Volgens NDL is de Europese supply chain voor farmaceutische producten goed op orde en neemt de vraag naar geïntegreerde supply chain oplossingen voor farmaceutische producten toe. In Nederland zijn er diverse logistieke dienstverleners, zowel klein als groot, die gespecialiseerd zijn in het transport, warehousing en distributie van farmaceutische producten. Deze bedrijven voeren ook value added services uit voor verladers van farmaceutische producten en zorgen dat dit volgens Europese richtlijnen gebeurt.

Jasper: “Vooral in de farma supply chain heeft China veel kennis nodig. In Europa zijn de GDP-richtlijnen (Good Distribution Praktice, red.) in de wet verankerd, maar in China niet. Om ervoor te zorgen dat geneesmiddelen hun werking niet verliezen tussen productie en gebruik, kunnen ze in China onze kennis goed gebruiken.”

Nederlandse ondernemers in de logistieke sector kunnen China niet alleen iets brengen. Ze kunnen er ook wat halen. “Kennis van automatisering en robotisering in China van wereldklasse. Daar kunnen wij van leren.”

Jasper Eggebeen, NDL

Ook kleine spelers hebben kansen in China

Volgens Jasper liggen er niet alleen kansen in China voor de grote logistieke dienstverleners. Ook voor kleinere ondernemers biedt China een interessante markt. “Dat merken we aan onze aanvragen. Soms krijgen we hulpverzoeken van de allergrootsten, maar de meeste aanvragen vanuit China komen vanuit het MKB. We gaan altijd op zoek naar een goede match tussen verlader en logistieke dienstverlener in Nederland, qua bedrijfsgrootte en culturele fit bijvoorbeeld.

We lopen een aantal concrete kansen langs. 

Kans 1: Duurzame logistiek wordt steeds belangrijker

Net als de rest van de wereld, wil ook China inzetten op verduurzaming van supply chains. Nederland is voorloper op gebied van duurzame en innovatieve supply chains.  De logistieke sector kan hierop inspelen door zich te positioneren als groene gateway tot het Europese achterland voor Chinese bedrijven. Logistieke dienstverleners in Nederland, zoals Vos Logistics en Rhenus, doen dit al.  

Volgens Jasper ontkomt de Nederlandse logistiek niet aan een focus op duurzaamheid. “Veel van onze leden zijn al bezig met duurzame logistiek. Verschillend materieel wordt getest, van elektrische wagens tot vervoersmiddelen op waterstof. We zijn het er allemaal over eens dat het schoner moet.” 

“De grotere (beursgenoteerde) logistieke bedrijven krijgen er al volop mee te maken. Enerzijds dwingt de wetgeving hen steeds meer te verduurzamen, maar de markt dwingt het ook af. Klanten willen vanaf een bepaald moment een zero carbon footprint hebben. Je ziet het al in tenders terugkomen. Als je niet aan bepaalde duurzaamheidseisen voldoet, hoef je niet eens mee te doen. We komen straks op een punt waarop een deel van de markt onbereikbaar wordt als je nog uitstoot.” 

Ook de Nederlandse ambitie om voorloper te worden op gebied van waterstof past in dit plaatje, aangezien waterstof voor de logistieke sector – en met name voor de scheepvaart – een veelbelovende duurzame technologie is. 

Kans 2: Nederlandse bedrijven nemen de rol van ketenregisseur

Seacon Logistics uit Venlo houdt zich al sinds 1985 bezig met ketensamenwerking. Over de hele wereld zoeken zij agenten en vervoerders die op Seacon Logistics lijken – middelgrote familiebedrijven – om zo de producten van hun klanten wereldwijd te kunnen vervoeren. Zo ook in China. Door deze ketensamenwerking kunnen ze hun klanten volledig ontzorgen. 

Frank Hermans, CSO bij Seacon Logistics, adviseert bedrijven die met ketensamenwerking willen starten: zoek eerst samenwerkingen met het onderwijs, de regio of de provincie. “Sluit je bijvoorbeeld aan bij Supply Chain Valley, TLN of Fenex, beweeg jezelf in werkgroepen of clusters die er zijn.” 

Kans 3: Op gebied van 4PL heeft Nederland veel kennis en expertise

Volgens Arthur van Dijk, voorzitter van TNL, liggen er veel kansen voor Nederlandse ondernemers op gebied van Fourth-party logistics dienstverlening, ook wel bekend als 4PL. 

Bij een 4PL-model besteden producenten de organisatie en het management van hun logistiek uit aan derden. 4PL dienstverleners controleren vaak de hele supply chain, maar hebben zelf geen transportmiddelen en magazijnen in eigendom. Dit besteden ze uit. 

In China is er volgens Van Dijk vraag naar de kennis en expertise op gebied van 4PL die we in Nederland hebben opgebouwd.

Kans 4: Modernisering in de Chinese logistiek

De Chinese logistieke sector moderniseert. Denk aan toenemende digitalisering en automatisering. Daarvoor is kennis nodig. Ook dit biedt kansen voor Nederlandse ondernemers. Zo is er in China behoefte aan smart mobility, warehouse optimization, automatisering en robotica. Daarnaast is de koelketenlogistiek een markt die zich snel ontwikkelt in China, maar infrastructuur en technologie blijven nog achter. 

Jasper: “Nederland is een klein land met beperkte ruimte en personeel. Dat leidt tot innovatie. We automatiseren de logistieke processen. Denk aan robotisering, software en algoritmes om allerlei processen te optimaliseren. AI – een buzzword op dit moment – helpt om warehouses zo efficiënt mogelijk in te richten en communicatie tussen ketenpartijen te optimaliseren.” 

“Zo worden bijvoorbeeld containers pas opgehaald als ze écht klaarstaan en worden logistieke processen via een digital twin van het warehouse geoptimaliseerd. Door onnodige bewegingen te voorkomen, wordt het proces efficiënter en duurzamer. Dit betekent vaak ook een kostenvoordeel. Dat maakt Nederland in de toekomst een aantrekkelijke logistieke ingang van Europa blijft.” 

Zeecontainer China
Beeld: Anja Bauermann

“We zijn in Nederland op gebied van robotisering en automatisering echt voorlopers. Maar ook China is op deze gebieden van wereldklasse. Shenzhen is het Sillicon Valley van Azië. Daar wordt enorm geïnnoveerd. We kunnen als Nederland dus veel kennis brengen, maar zéker ook veel leren van China.”

NBSO en NDL hebben een gezamenlijke missie

Nederland Distributieland focust in de eerste plaats op het aantrekken van buitenlandse bedrijven naar Nederland. Jasper: “We geven supply chain advies aan buitenlandse partijen die in Nederland een supply chain willen opzetten, zoeken partners voor hen en doen aan matchmaking. Confidentieel, neutraal en kosteloos. 

Maar we focussen ook steeds meer op kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven in het buitenland.” Hierop werken NDL en NBSO samen. Ze houden gezamenlijk zicht op marktontwikkelingen in het buitenland en helpen Nederlandse bedrijven kansen te vinden en daarop in te spelen. 

Nederlandse aanwezigheid op de China International Logistics Fair 

Samen met het Rotterdams Havenbedrijf reist NDL in september af naar China. Leden van NDL en relaties van het Havenbedrijf Rotterdam die gelijktijdig in China zijn, zijn welkom om bij netwerkactiviteiten aan te sluiten. 

Het Havenbedrijf en NDL starten in Guangzhou op 19 september en 20 september. Vervolgens reizen ze door naar Shenzhen voor de China International Logistics Fair (CILF) op 21 en 22 september. Zowel in Guangzhou als in Shenzhen zullen netwerkactiviteiten plaatsvinden. Ook zullen het Havenbedrijf en NDL spreken tijdens de ’12th Shenzhen World Port Chain Strategy Forum”. 

Ben je eind september in Guangzhou en/of Shenzhen? Stuur Jasper een berichtje voor mogelijkheden. Wil je meer weten over het verzilveren van kansen op de Chinese logistieke markt? NBSO China helpt je. Denk aan het meedenken over een passende marktentree, het zoeken van lokale zakenpartners, company checks en hulp bij al je handelsvragen: wetten en regels, marktontwikkelingen, intellectueel eigendom, de Chinese zakelijke cultuur en meer. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *