Verduurzamen supply chains

China wordt ook weleens ‘de fabriek van de wereld’ genoemd. China is een startpunt en knooppunt in wereldwijde supply chains. 

Transparantie hoognodig

Hoewel milieubescherming en handhaving traditioneel gezien weinig plek hadden in management van toeleveringsketens, is daar sinds het vorige decennium drastisch verandering in gekomen. Ook mensenrechten in waardeketens krijgt wereldwijd steeds meer aandacht. 

De Chinese overheid stelt steeds strengere milieuregels. Zo is er de Environmental Impact Assessment waaraan veel bedrijven moeten voldoen. Op deze manier worden waardeketens – en hun milieu impact – transparanter. 

Transparantie is momenteel één van de grootste struikelblokken voor het verduurzamen van supply chains. Ketens zijn vaak zo lang en complex, dat milieu- en mensenrechtenschendingen onzichtbaar blijven. 

Kansen voor Nederlandse ondernemers

We zien kansen voor bedrijven die transparantie in waardeketens vergroten. De ‘Tony’s’ van de wereld. Maar ook voor adviseurs en onderzoekers die hen hierbij helpen. 

Daarnaast zien we kansen voor bedrijven die China kunnen helpen een groenere ‘fabriek van de wereld’ te worden. Dit kan op verschillende vlakken:

  • Slimme en groene technologieën en werkprocedures in alle facetten van productieprocessen;
  • Ontwikkeling en aanbod van producten en diensten die geen (onnodige) druk leggen op het milieu, veilig zijn, emissies reduceren, efficiënt zijn in gebruik van energie en hulpbronnen en circulair of recyclebaar zijn;
  • Bedrijven die bewustzijn bij consumenten vergroten over de milieu-impact van het gebruik van producten en diensten, door transparant te zijn over bijvoorbeeld broeikasgasemissies, biodiversiteit en materiaalgebruik.
  • Bedrijven die bijdragen aan het verlagen van impact over de lange termijn, bijvoorbeeld door middel van strategieontwikkeling voor emissiereductie, efficiënt gebruik van hulpbronnen, circulariteit, lager gebruik van giftige stoffen en strategieën over biodiversiteit. 

Laat je adviseren door onze experts

De NBSO’s staan voor u klaar in de regio’s waar veel kansen zijn maar geen ambassade of consulaat generaal is. De Netherlands Business Support Offices zijn dan uw partner bij het zakendoen in China. Zij hebben een breed netwerk binnen de regio en helpen u op weg. Het economisch netwerk in China staat voor u klaar.

Xavier van de Par
Chief Representative NBSO | Chengdu

Contact opnemen Ontdek de mogelijkheden