Zuivelexport naar China met behulp van NBSO China

China is een groeiende markt voor zuivelproducten en Nederlandse ondernemers hebben hierin een groot potentieel. Echter, het exporteren van zuivelproducten naar China kan uitdagend zijn vanwege de verschillende regelgevingen. Gelukkig kunnen Nederlandse ondernemers rekenen op de hulp van de Netherlands Business Support Offices (NBSO) in China om de export van zuivelproducten soepel te laten verlopen.

Wij helpen u graag met persoonlijk advies

NBSO China is dé regionale partner voor bedrijven die ondersteuning zoeken bij hun activiteiten op de Chinese markt. Neem contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Contact opnemen

Regels voor zuivelexport naar China

Om zuivelproducten vanuit Nederland naar China te mogen exporteren, moet u aan bepaalde exportregels voldoen.
 
Voor de export van bepaalde zuivelproducten voor menselijke consumptie geldt een bindend certificaat. Het gaat om onder andere melk, karnemelk, room, yoghurt, kefir, melkwei, boter en kaas. In het bindend certificaat staat aan welke voorwaarden u moet voldoen om zuivel naar China te mogen exporteren, de controles die de NVWA moet uitvoeren en de gegevens die u als bedrijf aan de NVWA moet aanleveren. We sommen de voorwaarden op.
 

Bedrijfsregistratie

Bedrijven die zuivelproducten naar China willen exporteren, moeten zich registreren. De producent die de laatste stap in het productieproces uitvoert, moet zich registreren. Het proces ziet er als volgt uit:
 1. Het bedrijf meldt zich bij brancheorganisatie ZuivelNL. Vraag ZuivelNL via email naar het relevante formulier en stuur deze digitaal in via [email protected]
 2. ZuivelNL stuurt de aanvragen ter beoordeling naar COKZ.
 3. Afhankelijk van het type product wordt er een inspectie uitgevoerd door COKZ.
 4. De NVWA controleert de KvK-gegevens van het bedrijf. Vervolgens meldt NVWA het bedrijf aan bij het Chinese systeem CIFER.
 5. Vervolgens vult u een Excel-bestand in om als bedrijf op de bedrijvenlijst van General Administration of Customs of the People’s Republic of China (GACC) te worden opgenomen. Ook om nieuwe producten te registreren vult u een Excel-bestand in. Deze vindt u op het bindend certificaat.
 6. Als laatste stap meld u zich samen met uw Chinese importeur aan op de website http://ire.customs.gov.cn
Voor exporteurs van babyvoeding, kaas en gepasteuriseerde, gesteriliseerde en gefermenteerde melkproducten gelden nog wat extra voorwaarden. Ook deze vindt u op het bindend certificaat.
 

Certificaat aanvragen

Als u bovenstaande stappen succesvol hebt doorlopen, kunt u een exportcertificaat aanvragen. Om deze te kunnen aanvragen, heeft u de volgende zaken nodig:
 • eHerkenning op niveau 2+. Dit is een digitaal identificatiemiddel voor ondernemers en organisaties. U kunt het vergelijken met DigiD voor personen.
 • Een NVWA-klantnummer. Deze vraagt u via het aanvraagformulier aan.
 • Een erkenning of registratie. Ook deze vraagt u aan via een aanvraagformulier.

Eisen aan verpakking en etikettering

Om daadwerkelijk producten op de Chinese markt te mogen brengen, moet de verpakking en het label van de zending aan bepaalde eisen voldoen. Ga naar de EU-website Access2Markets en vul de HS-code van je product in. Onder ‘Procedures en formaliteiten’ vindt u de eisen aan verpakkingen en etikettering waaraan u moet voldoen.
Voor babyvoeding zijn er aanvullende eisen. De voedingswaarde, leeftijdsgroep waarvoor voeding geschikt is en het naam en adres van de importeur moeten ook worden aangegeven.
Het label van de zending moet onder andere de volgende informatie bevatten:
 
 • Volgnummer van de zending
 • Bruto en netto gewicht
 • Fabricagedatum en houdbaarheidsdatum
 • Naam van de fabrikant
 • Naam van de ontvanger en afzender
 • Hoeveelheid (in aantallen) in de zending en omvang van de zending
De producten zelf moeten ook de juiste etikettering bevatten.
De minimale eis is als volgt:
 
 • Naam van het product
 • Specificatie van het product
 • Netto inhoud
 • Productiedatum en houdbaarheid
 • Tabel met ingrediënten
 • Naam, adres en contactinformatie van de producent
 • Code van productnorm(en)
 • Omschrijving van bewaarmethode
 • Algemene naam van additieven (wanneer van toepassing)
 • Licentienummer van de producent

Kwaliteitscontrole

De COKZ houdt toezicht op de veiligheid en kwaliteit van Nederlandse zuivelproducten. Mogelijk wordt er door COKZ een inspectie uitgevoerd op uw productieketen voordat u mag exporteren. Op deze pagina van COKZ vindt u per productgroep hoe die inspectie er precies uitziet.
 
Over het algemeen vindt één keer per jaar een inspectie plaats van bedrijfsruimten, apparatuur en bereidingsproces. Daarnaast wordt gekeken naar de fysische samenstelling van het product. Denk aan vochtgehalte en vetgehalte, deugdelijkheid van kleur, geur, smaak en uiterlijk na een aantal dagen of weken bewaren, verontreiniging met bestrijdingsmiddelen, zware metalen en PCB’s, microbiologische vervuiling (zoals Salmonella of coli-achtige bacteriën), gewicht en etikettering.
 
Voor kaas en zuigelingenvoeding, opvolgvoeding en dieetvoeding voor medisch gebruik zijn er wat additionele voorwaarden.

Een distributiepartner

Zoals u ziet komt er aardig wat kijken bij het exporteren van je zuivelproducten naar China. Het hebben van een lokale Chinese distributiepartner is geen vereiste, maar kan wel enorm helpen. Werk samen met een partij die ervaring heeft met export vanuit derde landen naar China. Uw partner kan u helpen aan alle eisen te voldoen en kan u helpen in uw communicatie met de grensautoriteiten.

Wat is NBSO China?

NBSO China is een organisatie die Nederlandse bedrijven ondersteunt bij het zakendoen in China. Ze bieden advies en praktische ondersteuning bij het vinden van lokale partners, het begrijpen van de lokale markt en het navigeren door de Chinese regelgeving. NBSO China heeft kantoren in verschillende steden in China, waaronder Chengdu, Dalian en Shenzhen.
 

Waarom is NBSO China belangrijk voor de zuivelexport naar China?

De zuivelmarkt in China is sterk gereguleerd en er zijn veel regels en voorschriften waar Nederlandse ondernemers aan moeten voldoen om hun producten te kunnen exporteren. Zo zijn er regels omtrent etikettering, moeten voedselproducenten zich aanmelden bij de General Administration of Customs of P.R. China en zijn er regels voor toegestane hoeveelheden residuen van bestrijdingsmiddelen, microbiologische verontreiniging en zware metalen.
 
NBSO China kan Nederlandse ondernemers helpen bij het begrijpen van deze regels en hen begeleiden bij het verkrijgen van de juiste vergunningen en certificaten.
 
Daarnaast kan NBSO China Nederlandse ondernemers helpen bij het vinden van lokale partners en distributeurs die bekend zijn met de lokale markt en cultuur. Zo helpt NBSO China bij het opbouwen van relaties en het versterken van de positie van Nederlandse ondernemers op de Chinese zuivelmarkt.

Naast het geven van advies en het helpen bij het opbouwen van een netwerk, biedt NBSO China de volgende diensten aan:

 • Actief netwerken: identificeren en benaderen van waardevolle contacten op basis van de behoefte, deelname met Nederlandse bedrijven aan handelsmissies, evenementen en beurzen
 • Marktinformatie: algemene en specifieke kennis en data op basis van de behoefte
 • Vertegenwoordigen: uitvoeren van promotie ten behoeve van de Nederlandse branche en bedrijf
 • Advies: meedenken en informatie verschaffen met betrekking tot onder andere een plan van aanpak

Hoe kan een Nederlandse ondernemer gebruikmaken van de diensten van NBSO China?

Nederlandse ondernemers die geïnteresseerd zijn in het exporteren van zuivelproducten naar China kunnen direct contact opnemen met de NBSO China. Via de pagina ‘Ons Team’ vindt u de contactgegevens van de verschillende NBSO kantoren in China en van de representatives die hier werkzaam zijn.

Vraag een adviesgesprek aan en ontdek wat dit voor uw onderneming betekent.

Adviesgesprek aanvragen Evenementen kalender

Laat je adviseren door onze experts

De NBSO’s staan voor u klaar in de regio’s waar veel kansen zijn maar geen ambassade of consulaat generaal is. De Netherlands Business Support Offices zijn dan uw partner bij het zakendoen in China. Zij hebben een breed netwerk binnen de regio en helpen u op weg. Het economisch netwerk in China staat voor u klaar.

Xavier van de Par
Chief Representative NBSO | Chengdu

Contact opnemen Ontdek de mogelijkheden