China produceert per jaar zo’n 18 miljard ton afval, meer dan de Chinese afvalverwerking aankan. Plastic, textiel en voedsel dragen voor een groot deel bij aan de Chinese afvalproblemen. Nederlandse ondernemers kunnen hier handig op inspelen. Er is in China namelijk veel interesse in innovatie op het gebied van afvalverwerking.  

Dit artikel gaat in op de problemen van het Chinese afvalsysteem. In een ander artikel leggen we uit welke kansen dit biedt voor Nederlandse ondernemers.  

China’s heeft een enorm plastic probleem 

China produceert jaarlijks 60 miljoen ton plastic en een derde van ’s werelds wegwerpplastic. China is naast de grootste producent ook de grootste consument van plastic ter wereld. Tot 2017 was China bovendien ook ’s werelds grootste importeur van plasticafval: 8 miljoen ton per jaar. En dat terwijl China al moeite heeft met de eigen afvalverwerking. 

Slechts 17% van het gebruikte plastic in China wordt gerecycled. De rest wordt zogenaamd gemismanaged. China draagt bijvoorbeeld enorm veel bij aan de plastic soep: de grote hoeveelheid plastic dat in onze oceanen rondzweeft.  

In 2018 voerde China een invoerverbod in op verschillende soorten afval, waaronder veel plasticsoorten. De hoeveelheid plastic die naar de stort gaat, moet in 2025 drastisch zijn gedaald en verbranding van huishoudelijk afval flink gestegen, is het plan. Daarnaast heeft de Chinese regering plannen geformuleerd voor het uitfaseren van wegwerpplastic, het stimuleren van recycling en het stimuleren van alternatieven voor plastic, om zo haar klimaatdoelen te bereiken. Plastic heeft immers – van productie tot end-of-life – een grote voetafdruk.  

Textielafval in China moet circulairder 

China speelt een grote rol in ’s werelds textiel- en kledingproductie. Daarmee dumpt het ook miljoenen tonnen textielafval op stortplaatsen, zowel pre- als post-consument afval.  

Van de 20-26 miljoen ton textielafval die China jaarlijks genereert, wordt slechts een klein percentage direct hergebruikt: zo’n 1%. Zo’n 20% wordt op andere manieren gerecycled, maar een tweedehandsmarkt voor gebruikte kleding bestaat in China nauwelijks.  

Nog altijd gaat verreweg het meeste textielafval naar de stort. En een klein deel wordt verbrand, al dan niet met energieterugwinning. Dat terwijl veel textiel wel apart wordt ingezameld: 18,9% van de huishoudens brengt textielafval naar inzamelstations en tussen de 17-35% van stedelijk huishoudelijk afval wordt door informele inzamelaars opgehaald.  

De Chinese overheid realiseert zich dat de situatie niet duurzaam is en dat textielrecycling tegelijkertijd economische kansen biedt. In 2013 kreeg de textielindustrie – samen met negen andere sectoren – de opdracht circulaire waardeketens te ontwikkelen. 

China zet naast circulaire waardeketens in op meer afvalenergiecentrales en meer hergebruik van materialen.  

Voedselafval is een groot probleem in China 

In China wordt jaarlijks voor €26 miljard aan voedsel verspild. China is daarmee ’s werelds grootste producent van voedselafval. De helft van de verspilling vindt plaats in de retail of bij de consument. Van alle huishoudelijk afval is de helft voedselafval. En dat terwijl er nog steeds meer dan 120 miljoen Chinezen onvoldoende toegang hebben tot kwalitatief hoogwaardig voedsel.  

In 2018 werd de helft van het voedselafval gestort (51%). 37% werd verbrand en 12% werd op andere manieren verwerkt. 

Het tegengaan van voedselverspilling staat hoog op de agenda. Enkele hervormingen in de Chinese voedselafval zijn: 

  • In 2019 werd er een pilot uitgevoerd in Shanghai met verbeterde sortering van huishoudelijk afval 
  • In 2021 werd de nationale anti-voedselverspillingswet aangenomen 
  • In 2025 moeten alle Chinese steden van minimaal prefectuur niveau (zo’n 300 steden) systematische sortering en verwerking van voedselafval hebben.  

Veel steden stappen momenteel over van de stort van afval naar het verbranden ervan. De meeste steden hebben nog geen sorteer- en verwerkinfrastructuur. Er zal de komende tijd geïnvesteerd blijven worden in afvalenergiecentrales, maar ook in compostering en verwerking van voedselafval als dierenvoeding. Dat biedt kansen voor Nederlandse ondernemers. Het Nederlandse Waste Treatment Technologies is bijvoorbeeld zeer succesvol in China. 

Het Nederlandse Hyva is actief in China, evenals Waste Treatment Technologies 

Er liggen veel kansen voor Nederlandse partijen in de afval- en recyclingsector in China. In het gelinkte artikel gaan we daar verder op in.  

Eén van de partijen die deze kansen weet te grijpen is het Nederlandse Hyva, marktleider in innovatieve en efficiënte transportoplossingen, onder andere in de afval- en recyclingsector. Hyva levert niet alleen aan China, het heeft hier ook verschillende productielocaties, waaronder in Yangzhou.  

Ook het Nederlandse Waste Treatment Technologies is actief in China. In 2022 bouwden zij een organisch afvalverwerkingsinstallatie in de Guangdong provincie.  

Kom in contact met NBSO China 

Ben jij benieuwd naar de zakelijke kansen in de afval- en recyclingsector in China? Kom met ons in contact! Wij helpen je graag (en altijd vrijblijvend) verder.  

Beeld: Tom Fisk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *