Net als in de rest van de wereld is duurzaamheid ook in China een kernbegrip. Niet gek, als je bedenkt dat China – “de fabriek van de wereld” – ’s werelds grootste uitstoter van CO2 is. Dat betekent dat er werk aan de winkel is. En dat biedt zakelijke kansen, ook voor Nederlandse ondernemers. 

China is verantwoordelijk voor een derde van alle CO2-uitstoot. Om internationale klimaatdoelen – een beperking van de opwarming van de aarde tot maximaal 1,5 ºC Celsius – moet China aan de bak. Het land beloofde de daling van haar uitstoot uiterlijk in 2030 in te zetten, om in 2060 op nul uit te komen.  

Het bedrijfsleven kan en zal hier een grote rol in spelen.  

Duurzame energie gaat een sleutelrol spelen in China’s decarbonisatie 

Steenkool levert nog altijd 60% van de elektriciteit in China én China bouwt nog altijd sneller kolencentrales dan welk land dan ook. Tegelijkertijd installeerde China in 2021 bijna net zoveel zonnepanelen en windturbines als de rest van de wereld bij elkaar. China is zelfs ’s werelds grootste opwekker van zonne-energie. Hoewel er internationaal veel kritiek is op China’s klimaatbeleid, is de transitie dus wel degelijk ingezet. 

En China blijft de komende decennia hard investeren in duurzame energie. We zien kansen voor Nederlandse ondernemingen om hierop in te spelen. We verwachten kansen in onder andere offshore wind, de doorontwikkeling van waterstof, de toepassing van nieuwe energie en energiebesparing in gebouwen, milieuvriendelijke stedelijke planning en carbon capture en storage (CCS).  

Door verschillende samenwerkingen en een Memorandum of Understanding uit 2009, zijn de banden tussen China en Nederland op het gebied van duurzame energie al sterk. Veel Nederlandse bedrijven en kennisinstituten zijn sindsdien in China al aan de slag gegaan. Mede omdat RVO de kennis en kunde van Nederlandse bedrijven succesvol bij China onder de aandacht brengt.  

Meer weten? Bekijk deze pagina over duurzame energie in China. 

Europa loopt voorop in waterstof, kennis die geëxporteerd kan worden naar China

Een kijkje in de gegevens van het Europees Octrooibureau leert dat Nederland super actief is in de ontwikkeling van nieuwe waterstoftechnologie. Zowel grote bedrijven, waaronder Shell en Philips, als startups in Amsterdam, Den Haag en Eindhoven dragen hieraan bij. 

Binnen de ontwikkeling van nieuwe waterstoftechnologie, werken we in Europa vooral aan de productie van waterstof met elektrolyse. Dit is kennis die geëxporteerd kan worden naar andere delen van de wereld. Waaronder China, dat nog minder ver is met waterstof, maar waar vorig jaar wel een langetermijnstrategie voor waterstof werd aangekondigd.   

Nederlandse agri-foodsector staat werelwijd hoog aangeschreven 

De Nederlandse kennis op het gebied van agri-food staat wereldwijd hoog aangeschreven. Nederlandse ondernemingen realiseren technologie die landbouw efficiënter maakt, de opbrengst per vierkante meter verhoogt, duurzamere kassen mogelijk maakt en afvalstoffen vermindert. Maar ook Nederlandse voedselproductie vindt wereldwijd gretig aftrek. Nederland is zelfs de tweede landbouwexporteur ter wereld, na de VS. 

Ook hebben we aardig wat kennis op het gebied van alternatieve eiwitten, niet afkomstig van vis, vlees en zuivel. Netherlands Innovation Network China organiseerde hier – samen met Foodvalley en Universiteit Wageningen – een webinar over. 

Chinese steden groeien als kool en die moeten allemaal bevoorraad worden. Tegelijkertijd heeft China – net als veel andere landen – te maken met bodemdegradatie, biodiversiteitsverlies, voedselverspilling, gevaar van antibioticaresistentie, zorgen over dierenwelzijn en vervuiling. De vraag naar onze kennis, kunde en producten is daarom groot en groeiende. Hierin liggen kansen voor Nederlandse ondernemers.  

Veel Nederlandse agro-ondernemers zijn dan ook al actief in China. En niet voor niks heeft Nederland een actief landbouwteam aanwezig op de ambassade in Beijing.  

We zien in China onder andere kansen op de volgende vlakken: 

  • Modernisering, schaalvergroting, intensivering en cluster- en ketenontwikkeling 
  • Betere wet- en regelgeving rondom voedselveiligheid en milieubescherming 
  • Onderzoek, ontwikkeling en onderwijs 
  • Verduurzaming van landbouw, voedselvoorziening en supply chains 
  • Circulariteit  

Duurzaamheid in de zorg blijft nog achter in China 

Duurzaamheid en zorg lijken conflicterende termen. Om hygiëneoverwegingen, gaan er in de zorg dagelijks grote hoeveelheden wegwerpproducten doorheen. Afval is daarom een belangrijk thema in de zorg.  

In de Chinese zorgsector bevindt duurzaamheid zich nog in de beginfase.  

Nederlandse ondernemingen die zich al bezighouden met het verduurzamen van de Chinese zorgsector zijn Philips – met duurzame verlichting, energiezuinig medisch apparatuur en duurzame oplossingen voor thuiszorg – en DSM, dat zich richt op duurzame oplossingen op het gebied van voeding en ingrediënten.  

Ook voor startups is er ruimte in de Chinese zorg.  

Hou jij je bezig met duurzame innovatie in bovengenoemde sectoren (of andere sectoren) en wil je je zakelijke kansen in China onderzoeken? Neem contact op met één van de NBSO-kantoren. Wij helpen je verder!  

Zo ging NBSO Dalian onlangs nog samen met Bouman Industries – dat bedrijven helpt aan steeds strengere milieueisen te voldoen – langs bij een hoop bedrijven en organisaties om samenwerkingsmogelijkheden te bespreken.  

Beeld: Chris LeBoutillier

1 thoughts on “Duurzaamheid als zakelijke kans in China

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *