Sinds eind 2021 is China wereldleider in windenergie, zowel in jaarlijkse nieuw geïnstalleerde capaciteit als in totale geïnstalleerde capaciteit. Volgens de International Energy Agency (IEA) heeft China inmiddels zelfs een derde van ’s werelds windenergie capaciteit. En vier van de tien grootste windturbinebouwers in Chinees. China timmert flink aan de weg, zoveel is wel duidelijk. Windenergie is namelijk enorm belangrijk voor China. Waarom dat zo is, verkennen we in dit artikel.   

Windenergie is niet alleen vanwege milieu en klimaat topprioriteit voor China, maar ook om strategische economische en politieke redenen. Hoe dat precies zit, lees je hier.  

China’s economie groeit snel 

De Chinese economie groeit al decennia in rap tempo. Energie is de motor achter deze groei. De energievraag zal naar verwachting in ieder geval de komende veertig jaar blijven stijgen. Om aan deze vraag te kunnen (blijven) voldoen, investeert China dus flink om haar capaciteit te verhogen.  

Windenergie is één van de vijf belangrijkste energiebronnen voor China. De IEA verwacht dat wind 17% van China’s energievraag zal vervullen. China is nu al ’s werelds grootste investeerder in zowel onshore als offshore wind en gezien de verwachte economische groei, zal dat nog wel even zo blijven.  

China heeft een groen ontwikkelpad uitgetekend 

De Chinese overheid volgt de komende jaren een CO2-arme ontwikkelingsstrategie. China wil vóór 2030 haar piek in CO2-emissies hebben bereikt en vóór 2060 CO2-neutraal zijn.  

Tegelijkertijd is China’s energiesector momenteel nog voor 85% afhankelijk van fossiele bronnen, voornamelijk steenkool. China produceert en consumeert de helft van alle steenkool wereldwijd. Vanwege de wens van China om haar hele bevolking energiezekerheid te geven, is het steenkoolgebruik de afgelopen tijd zelfs toegenomen. Dat zal sterk moeten dalen, wil China haar klimaatdoelen halen.  

Windenergie heeft hierin groot potentieel.  

China is verre van zelfvoorzienend 

China legt sinds begin van dit decennium een sterke nadruk op energiezekerheid, na verschillende stroomstoringen en stijgende energieprijzen. Al voorafgaand aan de oorlog in Oekraïne was energiezekerheid en onafhankelijkheid het credo.  

Zelfvoorzienend worden is niet alleen belangrijk om economische groei te waarborgen en de bevolking te behoeden tegen stroomstoringen en hoge prijzen. Het is ook in termen van geopolitiek belangrijk. Want wie van andere staten afhankelijk is, is kwetsbaar.  

Windenergie is een competitieve sector voor China 

China’s windturbineproductie heeft – gedreven door de markt – grote stappen gemaakt. China is een belangrijke speler in de wereldwijde productieketen van wind en houdt zich bezig met onder andere technisch onderzoek en ontwikkeling (R&D), onderdelenproductie, turbinemontage, testen en certificeren en de aanleg van windmolenparken.  

Een Chinese producent introduceerde eerder dit jaar zelfs de grootste windmolens ter wereld. Bedrijf Ming Yang heeft een turbine ontwikkeld met wieken van 140 meter lang. Volgens Ming Yang produceert hij – wanneer hij op volle capaciteit draait –  jaarlijks genoeg elektriciteit om bijna 100.000 mensen van stroom te voorzien. 

Als met al is China’s internationale concurrentiepositie dus vrij goed. Ook in termen van prijs zijn Chinese windturbines competitief. Zo is China niet alleen katalysator van de binnenlandse energietransitie, maar kan het ook landen wereldwijd helpen hun duurzaamheidsdoelen te halen.  

China vecht tegen luchtvervuiling 

Chinese steden hebben de discutabele reputatie te worden geplaagd door luchtvervuiling. President Xi Jinping roept dan ook op tot een energierevolutie en een gevecht tegen vervuiling.  

Luchtvervuiling zorgt jaarlijks voor 2 miljoen doden in China. Een studie, onder andere uitgevoerd door Tsinghua University in Beijing, toonde aan dat het verbranden van steenkool de grootste verantwoordelijke is hiervan: 40% van de doden is een gevolg van het inademen van fijnstofdeeltjes uit verbrand koolstof.  

Hernieuwbare energie is een belangrijke oplossing voor China’s luchtvervuilingsprobleem en de daarmee gepaarde gezondheidsproblemen.  

Kansen voor Nederlandse ondernemers 

De Chinese markt is interessant voor Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen die zich bezighouden met (offshore) wind. China blijft de komende jaren flink investeren in duurzame energie. Offshore wind wordt daarbij door de Chinese overheid flink gestimuleerd.  

Nederland heeft een goede reputatie als het gaat om (offshore) wind. Bovendien zijn door verschillende samenwerkingen en een Memorandum of Understanding uit 2009 de banden tussen China en Nederland op gebied van duurzame energie al sterk.  

Veel Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen zijn sindsdien in China aan de slag gegaan. Maar er is altijd ruimte voor meer! 

Presenteer jezelf op de China Renewable Energy Conference

Nederland is jaarlijks aanwezig op de China Renewable Energy Conference (CREC) in Wuxi in november. Er wordt ruimte aandacht besteed aan windenergie op dit evenement. Nederlandse ondernemers krijgen de kans om op deze beurs – met een enorm publiek aan Chinese bedrijven – te spreken en zichzelf te presenteren. Wil jij spreken op één van de grootste beurzen op gebied van duurzame energie en wind, stuur William van Tongeren dan een berichtje. Wij houden je op de hoogte.  

Uitdagingen voor Nederlandse ondernemers 

Iedere regio in China heeft een ander landschap, verschillende geopolitieke strategieën en een verschillende staat van de infrastructuur. De markt is dus vrij gedifferentieerd. Het is dus belangrijk om te begrijpen wat er regionaal speelt, voordat je de Chinese windmarkt betreedt.  

NBSO China heeft regionale kantoren en kent de situatie op de grond goed. Wij staan klaar – geheel vrijblijvend – om jou te helpen de Chinese windmarkt te verkennen. Ben je benieuwd? Stuur ons een berichtje, of neem direct contact op met één van onze regionale kantoren of Chief Representatives.  

Beeld: Nicholas Doherty

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *