China heeft een complex zorgsysteem dat continue in verandering is om aan de behoeften van zijn enorme bevolking te voldoen. In dit artikel zullen we het Chinese zorgsysteem verkennen en enkele belangrijke thema’s bespreken, waaronder privaat versus publiek, verzekeringen, traditionele en westerse zorg, de kwaliteit van zorg, innovaties en technologie, verschillen tussen grote steden en minderbevolkte delen, en kansen en ontwikkelingen in de Chinese zorg. 

Zorg in China kent publieke en private componenten 

Het Chinese zorgsysteem heeft zowel publieke als private componenten. Het publieke zorgsysteem wordt beheerd door de overheid en bestaat uit openbare ziekenhuizen en klinieken die de primaire zorg bieden aan de bevolking. Over het algemeen zijn deze openbare instellingen betaalbaar en bereikbaar voor de meeste mensen, vooral in stedelijke gebieden.  

Dan zijn er nog de private ziekenhuizen en klinieken, die vaak hoogwaardige zorg en gespecialiseerde diensten bieden, maar tegen hogere kosten. Het private zorgsysteem is daarom alleen bereikbaar voor de lucky few.  

Inmiddels heeft bijna iedere Chinees een zorgverzekering 

Meer dan 95% van de Chinezen heeft een zorgverzekering. Dat is de afgelopen 10 jaar sterk veranderd, door een reeks van hervormingen in het zorgsysteem die werden doorgevoerd om iedere Chinees – in zowel stedelijk als ruraal gebied – toegang tot zorg te geven.  

Aantal mensen in China met zorgverzekering (in mld)

Grafiek van het aantal mensen in China met zorgverzekering

Er zijn grofweg twee typen zorgverzekering. Bij de Urban Employee Basic Medical Insurance is een kwart van de Chinezen aangesloten. Deze wordt betaald uit werknemers- en werkgeversbelastingen.  

De driekwart van alle Chinezen die hier niet onder vallen – degene waarbij de werknemer niks afdraagt – valt onder de Urban of Rural Resident Basic Medical Insurance. Deze verzekering is vrijwillig. Hij wordt deels betaald uit een jaarlijkse eigen inleg, maar voornamelijk uit overheidssubsidies.  

Voor beide verzekeringen geldt dat eigen bijdragen hoog zijn en veel behandelingen niet worden gedekt. De dekking is bij de eerstgenoemde verzekering een stuk hoger dan bij de tweede.   

Traditionele en westerse zorg bestaan naast elkaar 

Traditionele Chinese geneeskunde bestaat uit eeuwenoude wijsheden over de werking van bepaalde voedingsmiddelen, accupunctuur, massage en tai chi. Er zijn ongeveer 16.000 ziekenhuizen volgens moderne, westerse geneeskunde in China, tegenover 4.000 traditionele ziekenhuizen en nog een 45.500 traditionele klinieken.  

Verspreid over het hele land vind je grote markten voor traditionele Chinese geneeskunde. Hier wordt van alles verhandeld, van stukjes agarhout – dat rook uit de longen zou reinigen – tot kikkers, gekko’s en hertgeweien. Vaak verkocht als preventieve middelen, maar ook als behandeling voor de meest uiteenlopende gezondheidsproblemen. Veel traditionele geneesmiddelen zijn niet bewezen effectief.  

Chinese traditionele markt

Beeld: Jacqueline Brandwayn

De traditionele geneeskunde is momenteel goed voor een derde van de Chinese farmaceutische markt. 16% van alle ziekenhuis- en doktersbezoeken valt binnen de traditionele geneeskunde.  

Traditionele geneeskunde wordt weer steeds populairder, na begin 20e eeuw door het communistische regime te zijn weggezet als bijgeloof. President Xi Jinping promoot deze vorm van zorg actief. Bovendien is er een groeiende Chinese middenklasse voor wie bepaalde dure producten een statussymbool zijn.  

Kwaliteit van zorg in China maakt grote stappen 

China heeft de afgelopen decennia grote vooruitgang geboekt op gebied van medische infrastructuur en zorgtoegang voor iedereen. Zo zijn er certificeringssystemen voor ziekenhuizen ingevoerd en wordt ingezet op verbetering van medisch onderwijs.  

Maar er zijn ook uitdagingen. Zo zijn er grote verschillen tussen stedelijke en landelijke zorg. Grote steden, zoals Peking en Shanghai, hebben geavanceerde ziekenhuizen en klinieken met toegang tot state-of-the-art technologie en gespecialiseerde zorgverleners. Daarentegen hebben minderbevolkte delen van het land vaak beperkte toegang tot medische voorzieningen en kunnen de zorgfaciliteiten en infrastructuur onderontwikkeld zijn. 

Wordt een familielid daar langdurig ziek, dan kan dit de financiële situatie van de hele familie overhoophalen. De ontwikkelingen op gebied van verzekeringen voor iedere Chinees moeten dit tegengaan.  

Tot slot zijn er zijn nog altijd relatief weinig doctoren in China (minder dan 2 per 1000 inwoner, ten opzichte van 3,61 in Nederland en 5,17 in Oostenrijk). 

Ook in de zorg zet China in op innovatie en technologie 

China bevindt zich middenin in een transitie van ‘fabriek van de wereld’ naar een kenniseconomie. Ook in de zorg spelen innovatie en technologie een steeds grotere rol. Er vindt digitalisering plaats en er wordt onder andere geïnvesteerd in AI-gestuurde diagnostiek en in gezondheidsapps.  

Zo staan er in Shanghai onbemande telefooncellen die op basis van AI diagnoses stellen en recepten uitschrijven en zijn er ‘online ziekenhuizen’ die patiënten en medici samenbrengen om diagnoses te stellen. Voor mensen die afgelegen wonen, is dit een uitkomst.  

Het snel veranderende Chinese zorgsysteem biedt zakelijke kansen 

Het Chinese zorgsysteem is voortdurend in ontwikkeling en kent verschillende uitdagingen en kansen. De mix van publieke en private zorg, verzekeringssystemen, inspanningen om de kwaliteit te verbeteren en de integratie van innovaties en technologie zijn allemaal belangrijke aspecten van het huidige zorglandschap in China.  

Terwijl China blijft groeien en veranderen, moet het balans vinden tussen toegankelijkheid, kwaliteit en duurzaamheid in de gezondheidszorg, om zo de behoeften van zijn diverse bevolking te vervullen. 

Neem contact op 

Ben je benieuwd hoe NBSO China jou kan helpen de Chinese markt te betreden? Neem contact op met één van onze kantoren of één van onze Chief Representatives.  

Feature image: Jaddy Liu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *